Liv Mildrid Gjernes
 
 

"Stille rom"
Kattem helse- og velferdssenter. Trondheim 2010.

 

 
Kunst i offentlig rom  
Innkjøp  
Enkeltarbeider  
Fagartikler  
     
CV  
Kontakt