Liv Mildrid Gjernes
 
 
"Tuntre" - 1995 - 2005  
Kunst i offentlig rom    
Innkjøp    
Enkeltarbeider  
Fagartikler    
     
CV    
Kontakt